Stockshot, All Footage clips and shots are file-based available.
           
Start stockshots GB stockshots NL stockshots Latin contact privacy

Disclaimer & Privacy
 

climate  culture  cleantech 
crafts  economy  new energy 
pets  nature  flora  fauna
wildlif
landscapes  aerials
national parks heritage sites

 

Disclaimer Stock Shot

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze site besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site of met de onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie uit onze site. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker/ster van de site van Stock Shot mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Stock Shot.

Privacy Beleid Stock Shot

Stock Shot maakt in deze site geen gebruik van cookies en verzamelt geen persoonsgegevens.

Mocht dit toch onbedoeld voorkomen dan behandelt Stock Shot de betrokken gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Stock Shot conformeert zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVR).
Voor statistische doeleinden worden statistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker.


SiteLink naar YouTube


Privacy YouTube / Google
YouTube LLC.,
901 Cherry Ave.,
San Bruno, CA 94066, VS;

YouTube / Google gegevensverwerking
Google LLC.,
1600 Amphitheater Parkway,
Mountainview, California 94043, VS;SiteLink naar Pond5

Privacy Pond5
Pond5 Inc.
251 Park Ave South
7th Floor
New York, NY 10010
Attention: Privacy
Email: privacy@pond5.com