TVGreen • FloraView • FaunaFlash • FaunaFlyer • CountryCaper • MiniDocs • TimeMachine • StockShots

wild zwijn

Fauna Flash: het wilde zwijn * sus scrofa

 
     

 
     

Het wilde zwijn of everzwijn is een sociaal dier en leeft in een groep van maximaal 20 dieren: een rotte. De rotte bestaat uit volwassen zeugen en hun frislingen (biggen). De frislingen hebben een roodachtige huid met geelachtige strepen. Deze lopen van voor naar achter over de rug. De evers (mannetjes) en zeugen (vrouwtjes) leven van elkaar gescheiden. De mannetjes van één jaar oud worden uit de familiegroep gejaagd. Oudere mannetjes (beren, evers of keilers) zijn niet zo sociaal en leven dan ook solitair, alleen ’s winters leven ze in een rotte.

  
 

Fauna View ◊ Greenfields ◊ TVGreen ◊ Stock Shot ◊ Short & Sweet ◊ zijn labels van Fauna Film B.V.

contact Follow TVGreen on Twitter Subscribe to me on YouTube