TVGreen Foundation
Explore our PermaStore a selection of digitised archive materials .
A lot of these high quality collections are available for public access.

 TVGreen • stockshots dierenclips contact

 

CountryCapers: biotopen * habitats * biotische factoren * abiotische factoren

     

   

 

     

Een biotoop is een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen kunnen gedijen en dat zich onder invloed van het klimaat dynamisch ontwikkelt. Binnen een biotoop kunnen verschillende leefgebieden of habitats voorkomen.
Een
habitat omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt, omdat de abiotische factoren en biotische factoren van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, groeien en voortplanten.
Abiotische factoren zijn namen voor externe milieufactoren die geen biologische oorsprong hebben. Een paar voorbeelden: grondsoort, vochtigheid, zuurgraad, temperatuur, windsterkte en windrichting.

Een voorbeeld van biotische factoren: er is een populatie konijnen. Een populatie vossen eet deze konijnen. Het aantal vossen hangt af van het aantal beschikbare prooidieren, in dit geval de konijnen. Als er een afname komt van het aantal konijnen, komt er ook een afname van het aantal vossen.

TVGreen's CountryCapers nemen u mee naar diverse landschappen en biotopen met verschillende habitats.
Veel kijkplezier!